Datum van inwerkingtreding: 2 maart 2019

Uw Deelfiets verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten en diensten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. Uw Deelfiets is de handelsnaam van Uw Deelfiets B.V., gevestigd in Hoofddorp met een kantoor op de Elisa van Calcarstraat 2. Uw Deelfiets is bereikbaar op e-mailadres  info@uwdeelfiets.nl  of telefoonnummer +31850656612XXX. Onze KvK-nummer is: 66505585. Wij verhuren Uw Deelfiets fietsen voor korte en lange termijn via onze site / app.

Reikwijdte en toepassing

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op personen overal ter wereld die onze site/apps en onze Diensten gebruiken om fietsverhuur of andere on-demand-diensten te verlangen (“Gebruikers”). Deze Verklaring is niet van toepassing op informatie die we verzamelen van of over onze monteurs, koeriers, partnervervoersbedrijven of andere personen die het Uw Deelfiets-platform onder licentie kunnen gebruiken (gezamenlijk “Partners”).

Verzamelen van informatie

 

Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen informatie die u direct aan ons verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert of wijzigt, een huurfiets zoekt, contact opneemt met de klantenservice of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, betalingsmethode, land van herkomst en andere informatie die u verstrekt.

 

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

·          Informatie over de locatie: Wanneer u de Diensten gebruikt voor vervoer verzamelen we locatiegegevens over uw rit. Als u de site/app toestemming geeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. Daarnaast verzamelen we via de technologie in het slot de locatiegegevens op gezette tijdstippen.

·          Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder de soort dienst waarom is gevraagd, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt, het in rekening gebrachte bedrag, de afgelegde afstand en andere bijbehorende transactiegegevens. Daarnaast kunnen wij, als iemand een promocode gebruikt, de naam van de uitgever/werkgever/bedrijf van die betreffende promocode aan die persoon koppelen.

·          Gebruikers- en voorkeursinformatie: We verzamelen informatie over hoe u en bezoekers van de site contact hebben met onze Diensten, aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen we dit via het gebruik van cookies, pixel tags en soortgelijke technologieën die unieke identificatiecodes creëren en bewaren.We gebruiken alleen functionele cookies.

 

 

Informatie die we uit andere bronnen halen

We kunnen ook informatie ontvangen uit andere bronnen en die combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen. Bijvoorbeeld:

·          Als u ervoor kiest uw Uw Deelfiets-account te koppelen aan, te creëren of erop in te loggen met een betalingsprovider (bv. PayPal) of als u communiceert met een aparte app of website die onze API gebruikt (of wiens API wij gebruiken) kunnen we informatie over u of uw connecties ontvangen van die site of app.

 

  1. Gebruik van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

·          onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het mogelijk maken van betalingen, ontvangstbewijzen sturen, producten en diensten verstrekken (en gerelateerde informatie sturen bv. onderbouwing van de (geanonimiseerde) zakelijke facturen) nieuwe functies ontwikkelen, klantenservice verlenen aan Gebruikers, veiligheidsfuncties ontwikkelen, gebruikers verifiëren en product-updates en administratieve berichten sturen;

·          interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;

·          de Diensten te personaliseren en te verbeteren, waaronder om functies, content, sociale connecties, doorverwijzingen te verstrekken of aan te bevelen.

Uw Deelfiets zal deze informatie niet gebruiken om u berichten te sturen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, waaronder informatie over producten, diensten, promoties, nieuws en evenementen van Uw Deelfiets en andere bedrijven, indien toegestaan en overeenkomstig toepasselijke lokale wetgeving; en om wedstrijden, sweepstakes of andere promotiedeelnames te verwerken en gerelateerde beloningen toe te wijzen;

 

We kunnen de informatie beschreven in deze Verklaring overdragen naar en verwerken en opslaan in andere landen, waarvan sommige minder beschermende gegevensbeschermingswetten kunnen hebben dan de regio waarin u woonachtig bent. Als dit het geval is, zullen we gepaste maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze Verklaring.

 

  1. Het uitwisselen van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

Via onze Diensten:

We kunnen uw informatie uitwisselen:

·          met het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek;

·          met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze API of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren; en

·          met overheidsinstanties, onderzoeksinstituten en gemeenten om het fietsbeleid te verbeteren.

 

Andere belangrijke uitwisseling:

We kunnen uw informatie uitwisselen:

·          met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van Uw Deelfiets die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;

·          met verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren;

·          in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, regelgeving of een juridische procedure;

·          met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze Gebruikersafspraken, Dienstvoorwaarden of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van Uw Deelfiets of anderen te beschermen;

·          in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf;

·          als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en

·          in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

  1. Functies voor Social Sharing

De Diensten kunnen integreren met functies voor social sharing en andere gerelateerde tools waarmee u acties kunt delen die u onderneemt op onze Diensten met andere apps, sites of media en vice versa. Uw gebruik van deze functies maakt het uitwisselen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u afspreekt met de social sharing-dienst. Bekijk de privacybeleidslijnen van deze social sharing-diensten voor meer informatie over hoe zij de gegevens behandelen die u hen verstrekt of via hen deelt.

 

  1. Uw keuzes

 Accountinformatie

U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op  info@uwdeelfiets.nl . Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. Als u bijvoorbeeld een openstaand krediet of openstaande schuld op uw account hebt staan of als we denken dat u fraude hebt gepleegd of onze Voorwaarden hebt geschonden, kunnen we de kwestie proberen op te lossen voordat we uw informatie verwijderen.

 

Toegangsrechten

Uw Deelfiets zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

 

Informatie over de locatie

We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. Dit kan uw mogelijkheid beperken om bepaalde functies van onze Diensten te gebruiken. 

Promotionele berichtgeving

Wij kiezen ervoor geen promotionele berichten te versturen. Indien u promotionele berichten wenst te ontvangen dan kunt u zich op ons facebook platform aanmelden. Wel kunnen wij niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, over Diensten waarom u hebt gevraagd, of over onze voortdurende zakelijke relaties.

 

  1. Wijzigingen in de Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.